مدرسه شهيد مطهري

 

 

دوست داشتن اولياي خداوند متعال، واجب است . همچنين، دشمني با دشمنان خدا و بيزاري از آنان وپيشوايانشان، واجب است . ( امام رضا عليه السلام )
Gallery

ارتباط با ما
- (1 Body)  Print

 نشاني

تهران، ميدان بهارستان، خيابان
شهيد مصطفي خميني، خيابان
علامه شريف رضي، مدرسه
عالي شهيد مطهري،معاونت
 آموزش متوسطه

تصاوير برگزيده
پيشنهاد سردبير
*** ***
پوستر حديث

به مسئولين مدارس پيشنهاد مي شود از پوستر هاي اين بخش جهت چاپ و درج در تابلو هاي اطلاع رساني مدارس استفاده گردد . براي دريافت پوستر کليک کنيد

***

نشاني

تهران، ميدان بهارستان، خيابان
شهيد مصطفي خميني، خيابان
علامه شريف رضي، مدرسه
عالي شهيد مطهري،معاونت
آموزش متوسطه