مدرسه شهيد مطهري

 

 

خداوند متعال در يكي از كتاب هايش چنين نازل كرده است : «بنده ام ! به حقّ خودم سوگند كه من دوستدارت هستم . پس به حقّ خودم بر تو، سوگندت مي دهم كه مرا دوست بدار» . ( إرشاد القلوب )
Gallery

مسابقه کتابخواني
- (0 Body)  Print
تصاوير برگزيده
پيشنهاد سردبير
*** ***
پوستر حديث

به مسئولين مدارس پيشنهاد مي شود از پوستر هاي اين بخش جهت چاپ و درج در تابلو هاي اطلاع رساني مدارس استفاده گردد . براي دريافت پوستر کليک کنيد

***

نشاني

تهران، ميدان بهارستان، خيابان
شهيد مصطفي خميني، خيابان
علامه شريف رضي، مدرسه
عالي شهيد مطهري،معاونت
آموزش متوسطه