مدرسه شهيد مطهري

 

 

دانشمند چراغ خدا در زمين است، پس هركس كه خداوند خيرش را بخواهد، از آن پرتوي بر مي گيرد . ( امام علي عليه السلام ـ در حكمتهاي منسوب به ايشان ـ )
Gallery

المپياد
- (0 Body)  Print
تصاوير برگزيده
پيشنهاد سردبير
*** ***
پوستر حديث

به مسئولين مدارس پيشنهاد مي شود از پوستر هاي اين بخش جهت چاپ و درج در تابلو هاي اطلاع رساني مدارس استفاده گردد . براي دريافت پوستر کليک کنيد

***

نشاني

تهران، ميدان بهارستان، خيابان
شهيد مصطفي خميني، خيابان
علامه شريف رضي، مدرسه
عالي شهيد مطهري،معاونت
آموزش متوسطه